2020aKedvezményezett neve: Varga Nyomda Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft.

Projekt címe: Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a Varga Nyomda Kft-nél

Szerződött támogatás összege: 13 978 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2017.02.27.

Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00280

Projekt tartalmának bemutatása:
A Varga Nyomda Kft. célja, hogy rugalmas foglalkoztatási formákat vezessen be a vállalkozásnál, és az ehhez szükséges munkaszervezési folyamatainkat, illetve a cég működését is ehhez igazítsa. Cél a rugalmasabb munkaszervezéssel a fiatalabb munkaerő céghez történő vonzása, a vevői igények minél szélesebb körű kiszolgálása, és ezáltal a versenyképesség növelése. További célja a vezetésnek, hogy a belső adminisztratív, és üzletmenethez kapcsolódó folyamatait további informatikai eszközökkel támogassa, és így a belső és külső folyamatokat hatékonyabbá tegye. A projekt keretében 17 fő munkavállaló munkaköre kerül átalakításra. Az új foglalkoztatási formák bevezetéséhez kapcsolódó szervezetfejlesztési, IT, jogi tanácsadásra is sor kerül. A rugalmas foglalkoztatáshoz kapcsolódó változások sikeres bevezetését képzések és műhelymunkák, illetve egyéni coaching segíti elő. A hatékony munkavégzés érdekében informatikai eszközök, immateriális javak beszerzése is a fejlesztés részét képezi. Az átszervezési folyamatot munkahelyi mentor támogatja. A Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott projekt az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra.